A szállodák berendezésekor – éppúgy, mint más közintézmények megnyitásakor – felmerül a tűzvédelem kérdése. Szerencsére a kérdésben szakemberek segítenek, így segítségükkel tisztul a kép: milyen tűzoltókészüléket kell elhelyezni az egyes helyiségekben, vagy milyen tűzveszélyességi osztályba sorolandók be az egyes termek. A helyiségeket A-tól E osztályig van lehetőség besorolni aszerint, hogy milyen funkciókat lát el az…